Bazar.sk

Vizitka inzerenta

Peter

Neregistrovaný

Telefón:
… Zobraziť

Peter - inzeráty

1 - 30 z celkom 582
Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožravcov

Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožrav...

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožravcov, autori: Prof.MVDr. K. Šobra, Prof. MVDr. K. Fried, vydalo : Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry Bratislava v roku 1965. Kniha je písaná v slovenskom a českom jazyku, má 358 strán. Vyd...
Dolný Kubín
22 €
Jehličnany lesu a parku

Jehličnany lesu a parku

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu / ako nová / : Jehličnany lesu a parku, autor: Inž Jaromír Pokorný, ScC,. Vydalo Státní zemědelské nakladatelství ri v Praze v roku 1963. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 312 strán a 8 príloh. Jej rozmery sú šírka 12 cm, výška 19,2...
Dolný Kubín
40 €
Stromy

Stromy

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Stromy, autor: Bruno P. Kremer, krezby : Hans Held. Z nemeckého originálu Bäume preložila : Alica Hindáková, redigovala : Albína Gardošová, výtvarná redaktorka : Viera Fabianová, technická redaktorka : Renáta Hrabušická. Vydalo vydavateľstvo Ikar,...
Dolný Kubín
30 €
Ovocné stěny a jejich pěstování,

Ovocné stěny a jejich pěstování,

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Ovocné stěny a jejich pěstování, autor : Ludvík Večeřa. Vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Prahe v roku 1970. Kniha je písaná v českom jazyku, má 236 strán. Druhé upravené a doplnené vydanie. Jej rozmery sú šírka 12 cm, výška 19 cm a hrúbka 1,...
Dolný Kubín
10 €
Muškobranie,

Muškobranie,

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu: Muškobranie, autor : Martin Rybár. Vydalo vydavateľstvo ELÁN, Bratislava v roku 2013. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 144 strán. Jej rozmery sú šírka 14,5 cm, výška 20,7 cm a hrúbka 1,3 cm.
Dolný Kubín
8 €
Až zazní voláni,

Až zazní voláni,

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Až zazní voláni, autor: ING. Jozef Čelustka, vydalo : Státní zemědělské nakladatelstství Praha v roku 1972. Návrh väzby, ilustrácie a grafická úprava : Přemysl Vanke. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 206 strán . Jej rozmery sú šírk...
Dolný Kubín
15 €
Atlas zvěře,

Atlas zvěře,

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Atlas zvěře, autor : Karel Jiřik a kolektiv, vydalo vydavateľstvo : Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roku 1980. Vydanie prvé. Kniha je písaná v českom jazyku, má 256 strán. Jej rozmery sú šírka 16,5 cm, výška 24,5 cm a hrúbka 2 cm.
Dolný Kubín
15 €
Huby

Huby

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Huby , autor textu: RNDr. Mirko Svrček, CSc., autor ilustrácií : Bohumil Vančura. Vydalo vydavateľstvo Príroda roku 1987. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 316 strán. Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 21,5 cm, výška 30 cm a hrúbka 3 cm.
Dolný Kubín
15 €
Ovocné moučníky a dezerty

Ovocné moučníky a dezerty

Ponúkam na predaj zachovalú knihu : Ovocné moučníky a dezerty, autor: Libuše Vlachová, vydalo : Avicenum zdravotnícke nakladatelství Praha v roku 1987, kniha je písaná v českom jazyku, má 336 strán . Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 2 cm. Kniha má zohnutý pravý horný roh, inak je...
Dolný Kubín
15 €
Údržba a opravy vozu Škoda 100-100L-110L-110LS-110

Údržba a opravy vozu Škoda 100-100L-1...

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Údržba a opravy vozu Škoda 100-100L-110L-110LS-110R, autor: Vincent Baťa, vydalo : SNTL- Nakladatelství technické literatúry Praha v roku 198. Štvrté, upravené a doplnené vydanie - upravil a doplnil Jaroslav Andrt. Kniha je pí...
Dolný Kubín
40 €
Chováme králiky - 4

Chováme králiky - 4

Ponúkam na predaj, zachovalú nepoškodenú knihu: Chováme králiky - 4, autori : Ing. Emil Barát, vydalo vydavateľstvo: Príroda v roku 1986. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 164 strán. Vydanie druhé. Jej rozmery sú šírka 13,2 cm, výška 20 cm a hrúbka 1 cm.
Dolný Kubín
15 €
Včelařství

Včelařství

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu / nová – nečítaná /: Včelařství, vedúci autorského kolektívu: Ing. Vladimír Veselý, CSc., v spolupráci s Českým svazem včelařu v roku 2003 vydalo Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha. Kniha je písaná v českom jazyku, má 272 strán + 12 stránok fareb...
Dolný Kubín
30 €
Rybářská přiručka

Rybářská přiručka

Ponúkam na predaj zachovalú , nepoškodenú knihu : Rybářská přiručka, vedúci autorského kolektívu Dr. Milan Pohunek, yydalo : Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roku 1964. Kniha je písaná v českom jazyku, má 268 strán . Jej rozmery sú šírka 15,5 cm, výška 21 cm a hrúbka 1,8 cm.
Dolný Kubín
15 €
Intenzívny chov brojlerových králikov

Intenzívny chov brojlerových králikov

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Intenzívny chov brojlerových králikov, autor: MVSr. Ján Rafay, CSc., vydalo vydavateľstvo : ANIMAPRESS v roku 1993. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 134 strán . Vydanie prvé. Jej rozmery sú šírka 14,5 cm, výška 20 cm a hrúbka 0,8 cm.
Dolný Kubín
20 €
Pápež prichádza k nám

Pápež prichádza k nám

Ponúkam na predaj knihu - brožúrku : Pápež prichádza k nám, autor : Helena Hulmanová, vydalo vydavateľstvo Nezávislosť v roku 1990. Kniha je písaná v slovenskom jazyku,má 95 strán, rozmery : šírka 10 cm, výška 16,6 cm, hrúbka 0,7 cm.
Dolný Kubín
3 €
Lesní noviny na každý rok

Lesní noviny na každý rok

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lesní noviny na každý rok, autor : Vitalij Bianki, z ruského pôvodného originalu Lesnaja gazeta preložili Petr Denk a dr. Jitka Křesálková, vydalo vydavateľstvo : Svět sovětu v roku 1966 Kniha je písaná v českom jazyku, má 320 strán. Jej rozmery sú...
Dolný Kubín
15 €
dierovač značky Mikov 640

dierovač značky Mikov 640

Ponúkam na predaj zberateľovi dierovač značky Mikov 640 bez dorazu s kapacitou dierovania 12 listov.
Dolný Kubín
3 €
Technológia výroby nábytku

Technológia výroby nábytku

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Technológia výroby nábytku , autor: Prof. Ing. Ľubomír Nemec, DrSc., vydalo vydavateľstvo : Alfa v roku 1986, kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 520 strán, 207 obrázkov,23 tabuliek. Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24 cm a hrúbka 3,2 cm.
Dolný Kubín
22 €
Lovecké trofeje českých zemí

Lovecké trofeje českých zemí

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lovecké trofeje českých zemí, autori: J. Hromas, J. Lochman, J. Macourek, vydalo : Státní zemědělské nakladatelství, Praha v roku 1974, Kniha je písaná v českom jazyku, má 274 strán. Prvé vydanie. Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24,5 cm a hrúbka ...
Dolný Kubín
20 €
Nové pravidlá cestnej premávky

Nové pravidlá cestnej premávky

Ponúkam na predaj zberateľovi zachovalú ( je ako nová ) knihu : Nové pravidlá cestnej premávky, autori: kolektív autorov, vydalo vydavateľstvo : Nová práca, spol. s r.o. v roku 1998. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 558 strán . Jej rozmery sú šírka 15 cm, výška 21 cm a hrúbka 3,5 cm...
Dolný Kubín
5 €
Sivá vlčica

Sivá vlčica

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Sivá vlčica , autor: Jaroslav Holeček, yydalo Vydavateľstvo politickej literatúry v roku 1968. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 152 strán . I. vydanie. Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24 cm a hrúbka 1,3 cm.
Dolný Kubín
17 €
Atlas drevín 2 / Cudzokrajné dreviny /

Atlas drevín 2 / Cudzokrajné dreviny /

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú / ako nová / knihu : Atlas drevín 2 / Cudzokrajné dreviny /, autori: Jozef Pagan, Dušan Randuška, Vydalo vydavateľstvo Obzor, n.p., Bratislava v roku 1988. Kniha je písaná v slovenskom jazyku, má 408 strán . Prvé vydanie. Jej rozmery sú šírka 10,5 cm, výška 1...
Dolný Kubín
50 €
Rukověť loveckého střelectví,

Rukověť loveckého střelectví,

Ponúkam na predaj nepoškodenú, zachovalú knihu ( ako nová ) : Rukověť loveckého střelectví, autor: Z. Faktor, K. Lankaš, vydalo : Státní zemnědělské naklatelství v roku 1982, kniha je písaná v českom jazyku, má 280 strán . Prvé vydanie, Jej rozmery sú šírka 17 cm, výška 24 cm a hrúbka 2...
Dolný Kubín
20 €
České nebe - Život, utrpení i sláva českých svědcú

České nebe - Život, utrpení i sláva český...

Ponúkam na predaj zberateľovi nepoškodenú knihu s názvom : České nebe - Život, utrpení i sláva českých svědcú, autor : Václav Kašpar, vydalo nakladateľství Jos.R. Vilímek v roku 1939. Kniha je písaná v českom jazyku, obsahuje 355 strán, má rozmery šírka 19 cm - výška 26,5 cm - hrúbka 2,8...
Dolný Kubín
50 €
Poznáme je podle stop

Poznáme je podle stop

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Poznáme je podle stop, autor: Miroslav Bouchner. Vydalo vydavateľstvo Artia v Prahe v roku 1986. Kniha je písaná v českom jazyku, má 263 strán . Jej rozmery sú šírka 15,5 cm, výška 21,5 cm a hrúbka 2,7 cm.
Dolný Kubín
20 €
Lovcem v tajze,

Lovcem v tajze,

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Lovcem v tajze, autor : Ján Kozák , vydalo vydavateľstvo Orbis v Prahe v roku 1972. Kniha je písaná v českom jazyku, má 248 strán, 47 strán jednofarebných príloh, 9 strán farebných príloh, 3 dvojfarebné mapy. Prvé vydanie. Jej rozmery sú šírka 15,5 ...
Dolný Kubín
17 €
Soukromý život psu

Soukromý život psu

Ponúkam na predaj zachovalú, nepoškodenú knihu : Soukromý život psu, autor: Elizabeth Marshall Thomasová, Vydalo vydavateľstvo : Rybka Publishers v roku 2000. Druhé vydanie. Kniha je písaná v českom jazyku, má 182 strán . Jej rozmery sú šírka 13 cm, výška 21 cm a hrúbka 2,3 cm.
Dolný Kubín
7 €