Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Bazar.sk

Vizitka inzerenta

Predaj

Neregistrovaný

Predaj - inzeráty

1 - 30 z celkom 97
Španielčina pre samoukov a jaz. kurzy + CD (MP3)

Španielčina pre samoukov a jaz. kurzy + C...

Predám knihu Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, obje...
Bratislava
dohodou
Prehľad chémie I., II.

Prehľad chémie I., II.

Predám knihy Prehľad chémie I., II. Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo chémie doplnené riešenými otázkami a úlohami. Publikácia je vhodným materiálom na prípravu a prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy, nadväzuje na prvú časť o vlastnostiach a štruktúre anorganick...
Bratislava
dohodou
Chémia v kocke I., II.

Chémia v kocke I., II.

Predám knihy Chémia v kocke I., II. Táto edícia je určená predovšetkým študentom stredných škôl pre prípravu k maturitným skúškam a k prijímacím skúškam na vysoké školy, ale i pre tých, ktorí si potrebujú zopakovať základné poznatky zo stredoškolského učiva. Základné pojmy, definície, grafy, vzorce ...
Bratislava
dohodou
Základy psychológie - M. Košč

Základy psychológie - M. Košč

Predám knihu Základy psychológie - M. Košč. Učebnica pre vyučovanie predmetov náuka o spoločnosti a občianska náuka na gymnáziách, stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach. Stredoškolská učebnica je zostavená pre študentov stredných škôl. Poskytuje základné informácie o psyc...
Bratislava
dohodou
Cvičebnica nemeckej gramatiky 1, 2

Cvičebnica nemeckej gramatiky 1, 2

Predám knihu Cvičebnica nemeckej gramatiky 1, 2. 1. časť univerzálnej cvičebnice vhodnej k akejkoľvek učebnici nemčiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Študentom i učiteľom nemčiny poskytuje bohatý zdroj látky na precvičovanie nemeckej gramatiky. V 48 kapitolách sa postupne precvičujú gramati...
Bratislava
dohodou
Španielčina pre samoukov + CD (MP3)

Španielčina pre samoukov + CD (MP3...

Predám knihu Španielčina 1, 2 od Jany Lenghardtovej. Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe m...
Bratislava
dohodou
Biológia v kocke I., II.

Biológia v kocke I., II.

Predám knihy Biológia v kocke I., II. . Táto edícia je určená predovšetkým študentom stredných škôl pre prípravu k maturitným skúškam a k prijímacím skúškam na vysoké školy, ale i pre tých, ktorí si potrebujú zopakovať základné poznatky zo stredoškolského učiva. Základné pojmy, definície, grafy, vzo...
Bratislava
dohodou
Italština

Italština

Predám knihu Italština (A. Bahníková, H. Benešová, Ľ. Ehrenbergerová). Najucelenejšia učebnica talianskeho jazyka na slovenskom knižnom trhu v úplne prepracovanej a doplnenej podobe obsahuje kompletnú gramatiku súčasnej taliančiny, približne 3500 najfrekventovanejších slov a bohatú frazeológ...
Bratislava
dohodou
Polsky krok po kroku + CD (MP3)

Polsky krok po kroku + CD (MP3)

Predám knihu Polsky krok po kroku + CD (MP3). Sprievodca krok za krokom predstavuje študenta, ktorý sa začína učiť tajomstvu poľskej reči. Napísané iba v poľštine, aby sa okamžite ponoril do nového jazyka. Premyslená konštrukcia dialógov a textov, ktorých postavy vysvetľujú jednotlivé sl...
Bratislava
dohodou
Aventura 1, 2, 3 + CD (MP3)

Aventura 1, 2, 3 + CD (MP3)

Predám knihy Aventura 1, 2, 3 + CD (MP3). Nová učebnica španielčiny pre stredné a jazykové školy kombinujúca moderný prístup k vyučovaniu jazykov s prístupom, ktorý zodpovedá potrebám a požiadavkám slovenského študenta. Prvý diel privedie študentov na úroveň A1+, celý trojdielny kurz...
Bratislava
dohodou
Ekonómia - skriptá, štátnicové otázky...

Ekonómia - skriptá, štátnicové otázky...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Ekonómia a ekonomika. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdi...
Bratislava
dohodou
Francúzština nejen pro samouky + CD (MP3)

Francúzština nejen pro samouky + CD (...

Predám knihu Francuzština nejen pro samouky + CD (MP3). Nové, doplnené a aktualizované vydanie je určené samoukom, účastníkom jazykových kurzov, študentom i "večným" začiatočníkom, ktorí si potrebujú osviežiť svoje znalosti. Učebnica má 35 lekcií a každá obsahuje úvodný text, s...
Bratislava
dohodou
Nemčina pre samoukov

Nemčina pre samoukov

Predám knihu Nemčina pre samoukov. Táto originálna učebnica ponúka osvojenie si základov nemeckého jazyka a zručnosť dorozumieť sa v bežných životných situáciách. Učivo je spracované v 12 lekciách – spočiatku sú úlohy jednoduché, potom sa náročnosť zvyšuje. Je to pracovná učebnica, t.j. používateľ p...
Bratislava
dohodou
Lekárska fakulta/Medicína - model. otázky, testy..

Lekárska fakulta/Medicína - model. otázky...

Predám modelové otázky, testy, skriptá, spracované materiály a podklady na lekárske fakulty. K dispozícii mám celú kompletenú prípravu vrátane biológie, organickej a anorganickej chémie, modelových otázok atď. na viaceré univerzity slovenské ako aj zahraničné. Foto je len ilustračné, keďže všetko by...
Bratislava
dohodou
Portugalština nejen pro samouky + CD (MP3)

Portugalština nejen pro samouky + CD (...

Predám knihu Portugalština nejen pro samoouky + CD (MP3). Učebnicu určenú ako pre samostatné štúdium, tak pre výučbu pod vedením učiteľa, tvorí 31 lekcií plus lekcia úvodná so zásadami výslovnosti. Je zameraná na európsku portugalčinu a hlavnými odlišnosťami portugalčiny brazílskej sa za...
Bratislava
dohodou
Úlohy a modely usmerňovania rieš. úloh zo vš. chém

Úlohy a modely usmerňovania rieš. úloh zo vš....

Predám knihu Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh zo všeobecnej chémie. Publikácia je prvou zbierkou chemických učebných úloh tohto druhu určenou pre stredné školy na slovenskom trhu. Obsahuje úlohy a ich riešenia zo všobecnej chémie. Najcennejším prínosom publikácie je, že pri vybraných typoch...
Bratislava
dohodou
Andragogika - skriptá, štátnicové otázky...

Andragogika - skriptá, štátnicové otázky....

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Sociálna práca. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na B...
Bratislava
dohodou
Psychológia - skriptá, štátnicové otázky...

Psychológia - skriptá, štátnicové otázky....

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Psychológia. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. ...
Bratislava
dohodou
Švedština nejen pro samouky + CD (MP3)

Švedština nejen pro samouky + CD (MP3...

Predám knihu Švédština nejen pro samouky + CD (MP3). Úplne nová učebnica švédčiny je určená ako pre samostatné štúdium, tak pre výučbu pod vedením učiteľa. S jej pomocou si osvojíte základnú slovnú zásobu v rozsahu takmer 2 400 slov, frazeológiu, gramatiku a výslovnosť švédčiny. Naučíte ...
Bratislava
dohodou
Chorvatština nejen pro samouky + CD (MP3)

Chorvatština nejen pro samouky + CD (...

Predám knihu Chorvatština nejen pro samouky + CD (MP3). Prvá česká učebnica chorvátčiny prináša kompletný prehľad chorvátskej gramatiky, poznámky k výslovnosti, bohatú slovnú zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), najčastejšiu frazeológiu a konverzačné obraty. Texty v učebnici sú a...
Bratislava
dohodou
Psychológia - skriptá, materiály, podklady, knihy

Psychológia - skriptá, materiály, podklad...

Predám skriptá, materiály, podklady, testy a tiež knihy potrebné v študijnom odbore Psychológia. K dispozícii skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Psychológia, tiež veci ku skúškam z jednotlivých predmetov (vypracované otázky, testy) a tiež štátnicové otázky. Foto je len ilus...
Bratislava
dohodou
Poľština nejen pro samouky + CD (MP3)

Poľština nejen pro samouky + CD (MP3&...

Predám knihu Polština nejen pro samouky + CD (MP3). Učebnica prináša prehľadný a prístupný výklad poľskej gramatiky, poznámky k výslovnosti, slovnú zásobu v rozsahu asi 1800 slov, najčastejšiu frazeológiu a konverzačné obraty. Texty v učebnici sú aktuálne, zahŕňajú typické situácie každo...
Bratislava
dohodou
Španielčina nejen pro samouky + CD (MP3)

Španielčina nejen pro samouky + CD (M...

Predám knihu Španielčina nejen pro samouky + CD (MP3). Nové, aktualizované a doplnené vydanie obľúbenej učebnice zamerané na výučbu európskej španielčiny (doplnková ​​je pozornosť venovaná tiež španielčine latinskoamerickej), a to jednoduchou, prehľadnou a zábavnou metódou. V 44 ...
Bratislava
dohodou
Sociálna práca - skriptá, štátnicové otázky...

Sociálna práca - skriptá, štátnicové otáz...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Sociálna práca. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na B...
Bratislava
dohodou
Masmediálna komunikácia - skriptá, materiály...

Masmediálna komunikácia - skriptá, materi...

Predám skriptá, materiály, spracované podklady, testy, podklady ku skúškam a tiež knihy v odbore Masmediálna komunikácia.. V ponuke tiež podklady k celkovému štúdiu (zo všetkých predmetov) počas celého Bc. a Mgr. štúdia + štátnicové otázky a odporúčaná literatúra. Všetky skriptá, materiá...
Bratislava
dohodou
Činština nejen pro smouky + CD (MP3)

Činština nejen pro smouky + CD (MP3&#...

Predám knihu Čínština nejen pro samouky + CD (MP3). Nová učebnica čínštiny vás rýchlo a s istotou zoznámi s modernou hovorovou čínštinou, oficiálnym jazykom Čínskej ľudovej republiky. Jednoduchšie preniknutie do štandardnej čínštiny vám umožní medzinárodne platná fonetická transkripcia p...
Bratislava
dohodou
Norština nejen pro samouky + CD (MP3)

Norština nejen pro samouky + CD (MP3&...

Predám knihu Norština nejen pro samouky + CD (MP3). Základná učebnica nórčiny je určená všetkým, ktorí sa chcú naučiť nórsky (bokmål) predovšetkým samoštúdiom, dobre ale poslúži aj pre jazykové kurzy. V jednotlivých lekciách je zaradený úvodný článok (alebo články), ďalej...
Bratislava
dohodou
Taliančina nejen pro samouky + CD (MP3)

Taliančina nejen pro samouky + CD (MP...

Predám knihu Italština nejen pro samouky + CD (MP3). Novo spracované piate vydanie obľúbenej učebnice pre samoukov obsahuje taliansku gramatiku, slovnú zásobu v rozsahu asi 2500 slov, frazeológiu a výslovnosť. Dôraz je kladený na aktívne užívanie taliančiny, schopnosť dorozumieť sa a poh...
Bratislava
dohodou
Ruština nejen pro samouky + CD (MP3)

Ruština nejen pro samouky + CD (MP3&#...

Predám knihu Rušitna nejen pro samouky + CD (MP3). Nová, moderná učebnica prináša základné znalosti ruskej gramatiky, slovnej zásoby (v rozsahu vyše 2000 slov a slovných spojení), frazeológie a výslovnosti. Učebnica umožňuje osvojenie ruského jazyka od azbuky po samostatný písomn...
Bratislava
dohodou
Finština nejen pro samouky + (MP3)

Finština nejen pro samouky + (MP3)...

Predám knihu Fínština nejen pro samouky + CD (MP3). Prvá učebnica fínskeho jazyka pre Čechy ponúka v 31 lekciách úplné základy súčasnej fínštiny. Je určená predovšetkým pre tradičnú výuku pod vedením učiteľa, ktorý môže ďalej doplňovať a rozvíjať i to, čo mohlo byť naznačeno alebo zmiene...
Bratislava
dohodou