Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Bazar.sk

Vizitka inzerenta

Predaj

Neregistrovaný

Predaj - inzeráty

1 - 30 z celkom 133
Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Brandejs

Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Bra...

Predám knihu Škola hry na pětistrunné banjo - Petr Brandejs. Učebnice pro bluegrassové bendžisty, ale i pro ty, kteří chtějí na bendžo hrát jen tak sami či s partou. Množství tabulatur s rozepsanými sóly (Roll on Budy, Blackberry Blossom, Novej Harley, Panenka, …). Životopisy slavných am...
Bratislava
dohodou
Škola hry na kytaru - J. Jirmal

Škola hry na kytaru - J. Jirmal

Prdám knihu Škola hry na kytaru - J. Jirmal. Jiří Jirmal (1925) - česká kytarová legenda 20. století. Na kytaru hrál od mládí, a to především jazzovou hudbu. Odborné klasické hudební vzdělání získal na Státní hudební konzervatoři v Praze, kde také později sám učil. Svou úspěšnou konc...
Bratislava
dohodou
Univerzální škola hry na malý buben a bicí souprav

Univerzální škola hry na malý buben a bicí so...

Predám knihu Univerzální škola hry na malý buben a bicí soupravu. Moderní škola hry na bicí nástroje je univerzální pomůckou pro hráče na bicí soupravu, určenou pro žáky základních uměleckých škol či konzervatoří, ale je možné využít ji také pro samostudium. Je elementární učebnicí, která seznámí s ...
Bratislava
dohodou
Italština nejen pro samouky + CD (MP3)

Italština nejen pro samouky + CD (MP3...

Predám knihu Italština nejen pro samouky + CD (MP3). Novo spracované piate vydanie obľúbenej učebnice pre samoukov obsahuje taliansku gramatiku, slovnú zásobu v rozsahu asi 2500 slov, frazeológiu a výslovnosť. Dôraz je kladený na aktívne užívanie taliančiny, schopnosť dorozumieť sa a poh...
Bratislava
dohodou
Manažment - skriptá, materiály, podklady...

Manažment - skriptá, materiály, podklady....

Predám skriptá, materiály, spracované podklady, testy, podklady ku skúškam a tiež knihy v odbore Manažment. V ponuke tiež podklady k celkovému štúdiu (zo všetkých predmetov) počas celého Bc. a Mgr. štúdia + štátnicové otázky a odporúčaná literatúra. Všetky skriptá, materiály a spracované...
Bratislava
dohodou
Žurnalistika - skriptá, materiály, podklady, knihy

Žurnalistika - skriptá, materiály, podkla...

Predám skriptá, materiály, spracované podklady, testy, podklady ku skúškam a tiež knihy v odbore Žurnalistika. V ponuke tiež podklady k celkovému štúdiu (zo všetkých predmetov) počas celého Bc. a Mgr. štúdia + štátnicové otázky a odporúčaná literatúra. Všetky skriptá, materiály a spracov...
Bratislava
dohodou
Nová nemčina pre samoukov + CD (MP3)

Nová nemčina pre samoukov + CD (MP3&#...

Predám knihu Nová nemčina pre samoukov + CD (MP3). Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj návštevníci jazykových kurzov. Slovíčka aj gramatiku sa čitateľ učí pri čítaní príbehu Slováka Milana, ktorý pric...
Bratislava
dohodou
Maďarčina nejen pro samouky + CD (MP3)

Maďarčina nejen pro samouky + CD (MP3...

Predám knihu Maďarčina nejen pro samouky + CD (MP3). Ďalšia z radu učebníc určených nielen samoukom. Autorka učebnicu rozdelila do 30 lekcií, z ktorých každá začína maďarským textom. V prvej polovici ju zostavila sama, v druhej časti sú úryvky z maďarskej beletrie a publicistických či od...
Bratislava
dohodou
Francuzština pre samoukov + CD (MP3)

Francuzština pre samoukov + CD (MP3&#...

Predám knihu Francúzština pre samoukov - Pravda, Pravdová + CD (MP3). Učebnica je určená predovšetkým pre samoukov, ale môže byť užitočnou pomôckou aj pre tých, ktorí si chcú zopakovať a osviežiť svoje znalosti z francúzštiny. Učivo je spracované v 35 lekciách, po každých piatich lek...
Bratislava
dohodou
Moderní psychologie

Moderní psychologie

Predám knihu Moderní psychologie. Netradične spracovaná kniha podáva prehľad aktuálnych tém v modernej psychológii predovšetkým prostredníctvom schém a grafov. K jej prednostiam patrí, že neopakuje klasická témy, ktoré sa preberajú v tradičných učebniciach, ale sústreďuje sa na otázky a témy v súčas...
Bratislava
dohodou
Politológia - štátnicové otázky, skriptá

Politológia - štátnicové otázky, skriptá

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Politológia. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátnicové ...
Bratislava
dohodou
Verejná politika - štátnicové otázky, skriptá

Verejná politika - štátnicové otázky, skr...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Verejná politika. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátni...
Bratislava
dohodou
Verejná správa - štátnicové otázky, Skriptá

Verejná správa - štátnicové otázky, Skrip...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Verejná správa. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Štátnico...
Bratislava
dohodou
Škola hry na klavír pro stŕ. ped. školy - E. Klein

Škola hry na klavír pro stŕ. ped. školy -...

Predám knihu Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy (4. ročník) - Eliška Kleinová. Kniha je nová, nepopísaná, nezvýrazňovaná. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Psychodidaktika

Psychodidaktika

Predám knihu Psychodidaktika. Procesy učenia a vyučovania sú oveľa zložitejšie, ako sa pôvodne zdalo. Ich zákonitosti je však nutné poznať a naučiť sa ich efektívne využívať v pedagogickej praxi. Moderné publikácia skúsených pedagógov analyzuje mechanizmy a typy pamäti, fyziologické faktory, ktoré o...
Bratislava
dohodou
Angličtina pre samoukov + CD (MP3)

Angličtina pre samoukov + CD (MP3)...

Predám knihu Angličtina pre samoukov + CD (MP3). Angličtina pre samoukov je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť po anglicky. Jednotlivé lekcie oboznámia študenta so základmi anglickej gramatiky i so slovnou zásobou a naučia ho správne sa vyjadrovať v daných situáciách. Táto učebnica...
Bratislava
dohodou
Nemčina nejen pro samouky + CD (MP3)

Nemčina nejen pro samouky + CD (MP3&#...

Predám knihu Nemčina nejen pro samouky + CD (MP3). Úplne nová učebnica nemčiny prináša slovnú zásobu v rozsahu asi 2500 slov, všetku základnú gramatiku, užitočnú frazeológiu a praktické konverzačné obraty. Témy jednotlivých lekcií reflektujú súčasný každodenný život so zameraním na nemec...
Bratislava
dohodou
Ruština pre samoukov + CD (MP3)

Ruština pre samoukov + CD (MP3)

Predám knihu Ruština pre samoukov. Určená je tým, ktorí chcú za krátky čas nadobudnúť základy ruského jazyka, a to hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie tak, aby sa dorozumeli v bežných situáciách spoločenského styku. Rozdelená je na 16 osvedčených tém, obsahuje základné lexikálne a ...
Bratislava
dohodou
Logopédia -- A. Kerekrétiová

Logopédia -- A. Kerekrétiová

Predám knihu Logopédia - A. Kerekrétiová. Monografia Logopédia predstavuje súborné dielo, ktoré poskytuje pohľad na súčastný stav celosvetovej aj slovenskej logopédie. Prináša najnovšie poznatky, fakty a informácie, ktoré dávajú čitateľovi možnosť sa s nimi nielen oboznámiť, ale ich vedieť aj po...
Bratislava
dohodou
Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky, skriptá

Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky,...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Špeciálna pedagogika. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Št...
Bratislava
dohodou
Piesne, hry a riekanky - Ľ. Kopinnová

Piesne, hry a riekanky - Ľ. Kopinnová

Predám knihy Piene, hry a riekanky - Ľ. Kopinová. Detský spev má v našom národe bohatú tradíciu. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hudobno-pohybových hier deti odnepamäti vyjadrovali radosť zo života i svoj vzťah k okolitému svetu. Hoci sú to drobné umelecké útvary, účinne môžu ovplyvniť c...
Bratislava
dohodou
Biológia, Chémia, Fyzika - štátnicové otázky

Biológia, Chémia, Fyzika - štátnicové otá...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Biológia, Chémia, Fyzika. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo š...
Bratislava
dohodou
Veterinárne lekárstvo - štátnicové otázky, skriptá

Veterinárne lekárstvo - štátnicové otázky...

Predám skriptá + štátnicové otázky zo študijného odboru Veterinárne lekárstvo. Skriptá sú z celého štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom z celého štúdia. Š...
Bratislava
dohodou
Anglický jazyk/British and American studies

Anglický jazyk/British and American studies

Predám skriptá, materiály, podklady, knihy - odporúčanú aj doplnkovú literatúru v odbore Anglický jazyk a literatúra a Britské a americké štúdia. K dispozícií tiež rôzne spracované materiály, podklady z povinných, výberových, ale aj voliteľných predmetov, vypracované štátnicové otázky a skriptá ...
Bratislava
dohodou
Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá, materiál

Farmácia/Farmaceutická fakulta - skriptá,...

Predám skriptá, materiály, podklady, knihy z celého štúdia farmácie/na Farmaceutickej fakulte. Skriptá obsahujú predmety ako Všeobecná a anorganická chémia, fyzika, matematika, všeobecná biologia, farmaceutická propedeutika, základy latinského jazyka pre farmaceutov, farmaceutická botanika, organick...
Bratislava
dohodou
Direct method + CD (MP3)

Direct method + CD (MP3)

Predám celú sériu kníh Direct method + CD (MP3). V súčasnosti je na trhu množstvo metód na učenie cudzieho jazyka. Priama metóda výučby bola vyvinutá ako reakcia na metódu gramatiky a prekladu. Snažilo sa ponoriť študujúceho rovnakým spôsobom, ako keď sa učia prvý jazyk. Celá výučba sa v...
Bratislava
dohodou
Angličtina pre jazykové školy

Angličtina pre jazykové školy

Predám knihu Angličtina pre jazykové školy I.. Populárna štvordielna rada učebníc anglického jazyka je vhodná pre všetky stredné školy, pre jazykové školy, pre jazykové kurzy aj pre samoštúdium. Ku každej učebnici je vydaný Kľúč a audionahrávky. Bez poškodenia. Viac info v maily.
Bratislava
dohodou
Psychológia - podklady na prijimačky, testy

Psychológia - podklady na prijimačky, tes...

Predám podklady, spracované materiály, testy a tiež knihy potrebné k prijimacím skúškam v odbore Psychológia na všetky fakulty na Slovensku. K dispozícií tiež rôzne knihy k predmetom v jednotlivých semestroch. K dispozícii tiež skriptá z celého Bc. a Mgr. štúdia študijného odboru Psychológia, tiež v...
Bratislava
dohodou
Lekárska fakulta/Medicína - štátnicové otázky

Lekárska fakulta/Medicína - štátnicové ot...

Predám skriptá + štátnicové otázky z Lekárskej fakulty. Skriptá sú z celého Bc. a Mgr. štúdia. Ponuka obsahuje komplet skriptá, materiály, spracované podklady, testy, spracované tézy ku skúškam, súbory MS Word + PDF, Power point prezentácie ku všetkým predmetom zo štúdia na Bc. a Mgr. stupni...
Bratislava
dohodou
Klavírní škola pro začátečníky

Klavírní škola pro začátečníky

Predám knihu Klavírní škola pro začátečníky. Kniha je určená pre najširší okruh žiakov, predstavuje neustále pevný bod medzi pedagogickou literatúrou pre klavír. Jej popularita je snáď daná spojením domácich mnohoročných skúseností a nových prvkov a zásad elementárneho vyučovania, ku ktorým dospela ...
Bratislava
dohodou